• Reykjavíkurborg
  • Garðabær
  • Kópavogsbær

Reykjavíkurborg

Dansskóli Sigurðar Hákonarsonar er með samning við Reykjavíkurborg um niðurgreiðslu á æfingagjöldum fyrir börn 6-18 ára.

Allar upplýsingar er að finna á heimasíðu ÍTR.

Við viljum benda foreldrum/forráðamönnum að nýta sér niðurgreiðsluna fyrir danskennslu í vetur.

Garðabær

Hvatapeningar ársins 2013 eru 27.500 krónur á barn. Öll börn á aldrinum 5-18 ára fá nú hvatapening, þ.e. börn fædd á árunum 1995-2008.

Athugið að hvatapeningar fyrnast alltaf um áramót. Það þýðir að ráðstafa verður hvatapeningum fyrir áramót og skila inn kvittun til endurgreiðslu þegar það á við. Hvatapeningar ársins 2013 eru aðeins greiddir út á árinu 2013.

Hvatapeninga 2013 er hægt að nýta vegna reikninga sem eru gefnir út á árinu 2012 og 2013.

Hvatapeningana er hægt að nýta til að lækka kostnað við skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf sem nær yfir 10 vikur að lágmarki.

Ungmenni í tveimur elstu árgöngunum, þ.e. þau sem eru fædd 1995 og 1996 geta fengið hvatapeninga greidda vegna kaupa á korti í líkamsræktarstöð.

Úthlutun peninganna fer fram á íbúavef Garðabæjar, Mínum Garðabæ.

Leiðbeiningar um notkun hvatapeninga.

Á íbúavefnum Mínum Garðabæ er hægt að ráðstafa hvatapeningum beint inn á greiðsluseðla frá félögum í Garðabæ. Þeir sem stunda íþróttir eða tómstundir hjá öðrum félögum eða hafa þegar greitt æfingagjöld hjá félögum í Garðabæ þurfa að koma með kvittun í þjónustuver Garðabæjar ásamt því að sækja um hvatapeninginn inni á íbúavefnum Mínum Garðabæ. Á kvittuninni þarf að koma fram nafn og kennitala barns, æfingatímabil og hvaða íþrótt/tómstundir viðkomandi er að æfa.

Nánari upplýsingar veitir þjónustuver Garðabæjar í síma 525 8500 eða í netfangigardabaer@gardabaer.is

Heimild: Heimasíða Garðabæjar.

Kópavogsbær

Niðurgreiðsla æfingagjalda 2013 til 2014

Kópavogsbær veitir foreldrum/forráðamönnum barna á aldrinum 5-18 ára frístundastyrki vegna þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.

Starfið þarf að fara fram undir leiðsögn hæfra leiðbeinenda. Meginskilyrði styrkjanna er að starfsemin sé á forsendum uppeldislegra gilda og forvarna og að hún fari fram á ársgrundvelli. 

Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta.

Vísað er til 1. greinar æskulýðslaga:

„Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarleg gildi þess sem miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda.“

Íþróttaráð Kópavogsbæjar, í samvinnu við forvarna- og frístundanefnd, tekur afstöðu til allra nýrra umsókna félagasamtaka samkvæmt tillögu starfsmanna íþróttadeildar. Tónlistarnám, viðvera eftir skóla og líkamsræktarkort eru meðal þess sem ekki telst styrkhæft.

Styrkur fyrir þátttöku í einu tómstunda- og íþróttatilboði, getur orðið allt að kr. 13.500, á ári. Hvert barn getur fengið styrk vegna 2 tilboða og samtals getur styrkurinn því orðið kr. 27.000, að hámarki á ári.

Frá og með hausti 2013 verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1995-2008.

Greiðsla frístundastyrkja

Innan Kópavogs
Framkvæmd frístundastyrkja er þannig háttað að íþrótta- og tómstundafélög og aðrir innan bæjarfélagsins sem innheimta æfingagjöld/námskeiðskostnað sjá um að sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald/námskeiðsgjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir foreldri/forráðamaður kr. 16.500,- til félagsins og félagið sækir framlagið kr. 13.500,- til bæjarfélagsins.

Utan Kópavogs
Iðkendur sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs en eiga lögheimili í bæjarfélaginu, eða forráðamaður þeirra, þurfa að sækja styrkinn í þjónustuver Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar fyrir viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út.

Reglur og skilyrði fyrir greiðslu frístundastyrkja eru eftirfarandi;

  1. Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.
  2. Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og/eða tómstundastarf.
  3. Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta.
  1. Iðkandi getur aðeins fengið frístundastyrk vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundatilboða.
  2. Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfinga-/námskeiðsgjald viðkomandi frístundatilboðs.
  3. Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 13.500,-
  4. Við greiðslu frístundastyrkja kemur styrkurinn til frádráttar æfinga-/námskeiðsgjaldi.
  5. Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu frístundastyrks fyrir viðkomandi iðkanda.

Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. Með önn er átt við haustönn (frá 1.júlí – 31.des) og vorönn (frá 1.jan – 30.júní). Aðeins er greitt fyrir eina önn aftur í tímann. Berist greiðslukvittun ekki innan þessa tíma fellur greiðslan niður.